www.jjstreet.eu

Laste ja Pere Fond

Sissejuhatus

“Minu jaoks on väga oluline, et lisaks isiklike väljakutsete ja eesmärkide täitmisele saan kasutada oma kogemusi heategevuse kaudu üldsuse teadlikkuse tõstmiseks.

Heategevusfond JJ-Street Child and Family Fund loodi 2013. aastal spetsiaalselt selleks, et muuta noorte elu ja aidata neil uute väljakutsete ja paremate haridusvõimaluste kaudu oma eesmärke paremini saavutada. Kui noortele pakutakse võimalust aidata teisi, saavad nad oma kogukonnas positiivset mõju avaldada.

Kuna noorena ei saanud ma oma vanematelt piisavalt tähelepanu, siis tean, kui oluline on noortele, et neid märgataks. Usun, et positiivsus loob rohkem head kui halba.

See on ka suures osas põhjus, miks ma tahtsin alustada heategevusprojekte, mis on nii aktuaalsed kui ka vajalikud!” – Joel Juht

Missioon

JJ-Street laste ja perede fond muudab noorte elu, aidates neil realiseerida oma täielikku potentsiaali. Pakkudes väljakutseid, ainulaadseid kogemusi, igapäevaseid seiklusi ja võimalusi teiste aitamiseks, õpivad noored oma kogukonda positiivselt mõjutama.

JJ-Street treenerid toetavad noori oskuste arendamisel, keskendudes meeskonnatöö, ajajuhtimise, algatusvõime, planeerimise, suhtlemise, enesemõistmise, kultuuriteadlikkuse ja pühendumise tähtsusele. JJ-Street laste ja perede fond aitab noortel saada töökogemust, päästa elusid ja suures plaanis muuta maailma.

100% annetatud summadest saadetakse heategevusorganisatsioonidele ja raha ei kasutata väljakutsete tõttu tekkinud kulude katmiseks.

Toetus

SA JJ-Street Laste ja Perede Fond võtab vastu annetusi nii kõigilt ettevõtetelt kui ka eraisikutelt nii Eestist kui ka välismaalt.

Annetusi saab teha SA JJ-Street Laste ja Pere Fondi Swedbank’i kontole.

EE882200221057500455

JJ-Street laste ja perede fondile annetusi tehes palume eraisikutel märkida oma isikukood. See tagab, et annetus kajastub annetaja tuludeklaratsioonis.

Alates1. jaanuarist on SA JJ-Street Laste ja Perede Fond lisatud maksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TmS § 11 pg 1). Seega on alates 2014. aastast fondi tehtud annetused residendist eraisikutele maksuvabaduse all 3% ulatuses sama aasta jooksul makstud sotsiaalmaksu summadest või 10% ulatuses eelmise kalendriaasta tuludest kuni 1.st jaanuarikuu (TmS § 49 lk 2 p 1-2). Residendist füüsiliste isikute annetused sihtasutusele on maksuvabalt maksustatud 5% ulatuses isiku aastasest sissetulekust (TmS § 27 pg 1).