Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Andmetöötluse eest vastutav isik Joel Juht aka JJ isiklik veebileht https://joeljuhtakajj.com (registrikood 90012389)
Kontaktandmed:
Aadress: Filtri tee 1, 10132 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 5664 9578
E-post: info@jjstreet.eu

Me töötleme järgmisi isikuandmeid:

– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
– pangakonto number;
– kaupade ja teenuste maksumuse ja maksmise üksikasjad (ostuajalugu);
– klienditoe teave.

ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK SELLEL VEEBILEHEL

Isikuandmeid kasutatakse klienditoe haldamiseks.

Ostuajaloo andmeid (toetuse kuupäev, suurus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud teenuste ülevaate koostamiseks ja kliendi eelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse makse tagastamiseks kliendile.

Isikuandmed, nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, mida töödeldakse kaupade ja teenuste osutamisega seotud probleemide lahendamiseks (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse pakkumiseks ja veebikasutusstatistika kasutamiseks.

JURIIDILINE ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu ja/või tellimuste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja vaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED ESITATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipõhisele klienditoele, et hallata tuge, ostu ja ostuajalugu ning lahendada kliendiprobleeme.

Kui teenusepakkuja esitab e-poele arve, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamise eesmärgil.

Isikuandmeid võidakse edastada IT-teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe või andmesalvestuse funktsionaalsuse tagamiseks.

TURVALISUS JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE

Isikuandmeid säilitatakse joeljuhtakajj.com serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Liidus.
majanduspiirkonnaga ühinenud riikide territooriumil. Andmeid võib edastada riikidesse, mille andmekaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul piisav USA ettevõtete jaoks, kes on Privacy Shieldi raamistiku liikmed.

Juurdepääs isikuandmetele on tagatud veebipoe ostjatele, kes saavad juurdepääsu isikuandmetele, et lahendada veebipoe kasutamisega seotud tehnilisi probleeme ja pakkuda klienditoe teenuseid. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infoturbe meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kadumise, muutmise või volitamata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipõhistele volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmete säilitamine) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad peavad tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETE PARANDAMINE

Isikuandmeid saab vaadata ja parandada veebipoe kasutaja profiilis. Kui ost on tehtud ilma kasutajakontota, saate juurdepääsu isikuandmetele klastriteenuse kaudu.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teatades sellest klienditoele e-posti teel.

LAOSTAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, välja arvatud juhul, kui neid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise või tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.

Kui ost on tehtud ilma kliendikontota e-poes, säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega seotud vaidluste ja tarbijavaidluste korral säilitatakse isikuandmeid kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõppemiseni.

Raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

DELAY

Isikuandmete kustutamiseks võtke ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul ja täpsustatakse andmete kustutamise tähtaeg.

TRANSFER

E-posti teel esitatud isikuandmete edastamise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul.

Klienditugi tuvastab identiteedi ja isikuandmed, mis kuuluvad edastamisele.

PEALKIRJADE KUSTUTAMINE

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundussõnumite saatmiseks, kui klient on andnud selleks oma nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturundusteateid, valige vastav viide e-kirja joonealuses märkuses või võtke ühendust klienditoega.

ARGUMENTIDE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused esitatakse klienditoe kaudu info@jjstreet.eu või +372 5664 9578. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).